24 மணி நேரம்தான் -மிக மோ சமான நிலையில் எஸ் பி பாலசுப்பிரமணி மகன் க ண்ணீ ருடன் க தறல் வை ரல் வீடியோ!!

செய்தி

பிரபல பாடகர் ஸ் பபாலசுப்பிரமணி கோ ரோ னோ தோற்றால் மிக மோ சமான நி லையில் ம ருத்து வம னையில் அ னுமதிக் கப்பட் டார் ஒரு சில நாட்களில் அவரின் ம னைவிக்கும் அந்த வை ரஸ் தோ ற்று இருப்பதாக தகவல் வந்தது. அதை தொடர்ந்து சினிமா பிரபலங்கள் அவர் நலமுடன் திரும்பி வர வேண்டும் என்று பி ராத்த னை செய்தனர். அவரது மகன் எஸ் பி சரண் தன் தந்தை ந லமுடன் இருப்பதாக தனது ட்வீட்டர் பக்க த்தில் வீ டியோ ப திவை வெளியிட்டிருந்தார் . ஆனால் த ற்போது அவரது உட ல்நி லை ச ற்று முன் அ வர் நி லைமை கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மிக மோ சமாக இருப்பதாக அறிவித்தார் இதோ அந்த வீடியோ!!

அன்பு வாசகர்களே நீங்கள் எத்தனையோ தலங்களில் செய்திகளை படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் நம்முடைய தளம் முழுக்க முழுக்க மாறுபட்ட ஒரு தளம் இங்கு காணொளியின் மூலமாக அனைத்து தகவல்களும் உங்களுக்கு சொல்லப்படும் படித்து அதை தெரிந்து கொள்வதை விட காணொளியின் மூலமாக காணுகின்ற ஒரு காட்சியை எளிமையாக நமக்கு புரிந்துவிடும் நம் மனதில் அது பதிந்துவிடும்.

எனவே தான் நம்முடைய தளத்தில் அனைத்தும் காணொளி களாகவே இருக்கின்றன இங்கு சினிமா அரசியல் பொழுதுபோக்கு என்று அனைத்தும் உங்களுக்காக இருக்கிறது இதில் நீங்கள் ஏதாவது புதுமையாக பதிவிட வேண்டுமென்றால் தாராளமாக உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *