இரவில் படுக்கும் முன் அந்த இடத்தில் வெங்காயத்தை வைத்து மசாஜ் செய்யுங்கள்..! அப்புறம் பாருங்க….நடக்கும் அதிசயத்தை..!

ஆரோக்கியம்

இன்றைய காலத்தில் தைராய்டு பி ரச்ச னை என்பது மிகப்பெரிய பி ரச் னை ஆகும். ஒருவருக்கு தைராய்டு பி ரச்ச னை வந்தால், அது உடல் முழுவதையும் பாதிக்கும். தைராய்டு நோ ய் வருவதற்கான காரணங்கள்: மோ சமான உணவுப் ப ழக்கம், மன அ ழுத்தம், நோ ய் எதி ர்ப்பு கு றைபாடு போன்றவற்றால் தான் ஒருவருக்கு தைராய்டு சுரப்பியில் பி ரச்சனை கள் எழுகின்றன என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.இந்த புதிய வித்தியாசமான மருத்துவ முறையானது ரஷ்ய மருத்துவரான டாக்டர் ஆல்யெக் டர்சுனோவ் என்பவரால் கண்டறியப்பட்டது. அது என்னவெனில் பாட்டு பாடுவது. தைராய்டு பி ரச்ச னை இருப்பவர்கள், குறிப்பாக குறைவான தைராய்டு ஹார்மோன்களின் சுரப்பைக் கொண்டவர்கள்,

இந்த எளிய பாட்டு பாடும் முறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், இப்பிரச் ச னையை சரிசெய்ய முடியும். ஒருவர் நல்ல சந்தோஷமான பாடல்களை பாடும் போது, கார்டிசோல் என்னும் மன அழுத்த ஹார்மோனின் அளவு குறைந்து, தைராய்டு சுரப்பியில் உள்ள கணுக்கள் அல்லது வீ க்கம் மறைய ஆரம்பிக்கும். ஏனெனில் பாட்டு பாடும் ஒருவரது மனதில் எ திர்ம றை உணர்வுகள் வெளியேற்றப்பட்டு,

சந்தோஷமான உணர்வுகள் எழுவதால், இந்த தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாடு சீராக்கப்படும். மற்றொரு வைத்திய முறை என்னவென்றால் நம் வீட்டின் சமையலறையில் உள்ள வெங்காயத்தைக் கொண்டே எப்படி தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாட்டை சீராக்குவது என்று தெரிந்துகொள்வோம். இந்த எளிய வைத்திய முறையால் தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாடு மேம்படுத்தப்படும்.

இர வில் ப டுக்கும் முன், ஒரு வெங் காயத் தை இரண்டாக வெட்டி சாறு வெளியே வரும் நிலையில், ஒரு பாதியைக் கொண்டு கழுத்துப் பகுதியை 5 நிமிடம் வட்ட சு ழற்சி யில் ம சாஜ் செய்ய வே ண்டும். அப்படி ம சாஜ் செய்த பின், க ழுத்தைக் க ழுவாமல் அப்படியே உறங்க வேண்டும். இதனால் வெங்காய சாறானது இ ரவி ல் தைராய்டு சுரப்பியில் மா யங்க ளைச் செய்யும் என்று ரஷ்ய மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

தைராய்டு  பி ரச்ச னை இருப்பவர்கள், மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு வைத்திய முறையைகளைப் பின்பற்றினால், தைராய்டு பிர ச்ச னையில் இருந்து விரைவில் விடுபடலாம். ஆனால் இந்த முறைகளைப் பின்பற்றும் முன், மருத்துவரிடம் ஆலோசனைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *