கை யில் பே ட் மற்றும் நான்கு அ டி யாட் கள் உடன் வீடுபுகுந்த சூர் யா தேவி, அங்கு நடந்தது இது தான்., வெளியான அ தி ர்ச்சி த கவல்..

Uncategorized

தொலைக்காட்சியில் மிகவும் பிரபலமானவர் நாஞ்சில் விஜயன், அண்மையில் இவரும் சூர்யா தேவி என்பவரும் வனிதாவின் தி ரும ணத்திற்கு எ திராக பேசியிருந்தார். அதனை தொடர்ந்து இவர்கள் இருவருக்கும் இ டையே பி ர ச்னை ஏற் பட்டதாக நா ஞ் சில் விஜயன் தனது தெ ரிவித்து இருந்தார். இந்நிலையில் நேற்று இரவு நாஞ்சில் விஜயன் வீட்டிற்கு சூர்யா தேவி கையில் பே ட் உடன் நான்கு அ டி யாட்களை வை த்து கொ ண்டு அவரின் வீ ட்டிற்குள் சென் றுள்ளார்.

இதை சு தாரித்து கொண்டு த ப்பி ஓ டிய நாஞ்சில் விஜயனை ஆ ட்டோவில் வை த்து நா ன்கு அ டி யாட்கள், அவரை அ டித்து ள்ளனர். மேலும் சூர்யா தேவி விட் டின் செ ன்ற உள்ள நாஞ்சில் விஜயனின் அ ம்மா, அக்காவை அ டி த்தது மட்டு மின்றி வீட்டில் உள்ள பொருட்க ளையும் உ டைத்  துள்ளார். இவ்வாறு எல்லாம் நடந்தகாக நாஞ்சில் விஜயனின் அக்காவான ரேகா தெரிவித்துள்ளார்.

அன்பு வாசகர்களே நீங்கள் எத்தனையோ தலங்களில் செய்திகளை படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் நம்முடைய தளம் முழுக்க முழுக்க மாறுபட்ட ஒரு தளம் இங்கு காணொளியின் மூலமாக அனைத்து தகவல்களும் உங்களுக்கு சொல்லப்படும் படித்து அதை தெரிந்து கொள்வதை விட காணொளியின் மூலமாக காணுகின்ற ஒரு காட்சியை எளிமையாக நமக்கு புரிந்துவிடும் நம் மனதில் அது பதிந்துவிடும் எனவே தான் நம்முடைய தளத்தில் அனைத்தும் காணொளி களாகவே இருக்கின்றன இங்கு சினிமா அரசியல் பொழுதுபோக்கு என்று அனைத்தும் உங்களுக்காக இருக்கிறது இதில் நீங்கள் ஏதாவது புதுமையாக பதிவிட வேண்டுமென்றால் தாராளமாக உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *