கொ ரோனாவா ல் பா திக்கப்ப ட்டு சி கிச் சை பெற் று வந் த பி ரப ல ந டிகை ம ர ண ம்..! தி ரையுல கில் தொ ட ரும் சோ கங் கள்..!…

கொ ரோனா தொ ற்றால் அ டுத்த டுத்து தி ரைப்பிரப லங்கள் பா திRead More…

தொ ட ரும் தி ரையு லக சோ கம்…!! ச ற்றுமு ன் பி ரப ல ந டி க ர் தி டீர் ம ர ணம்..!! தி ரைத்து றை யி னர் அ தி ர்ச் சி.. !

சின்னத்திரை எழுத்தாளராக முதலில் திரையுலக பயணத்தை ரூபனRead More…

வயதான காரணத்தால் என்னால் ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை..! பச்சையாக தன்னை பற்றி தானே பேசிய சோனா..!

தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமாக பிரதிபலிக்கும் தல அRead More…

மீரா மி துனி ன் அந்த இ டத்தி ல் கை வை த்து ஹா ரன் அடித் த ந பர்..! கை யும் கள வு மாக சிக் கி கொ ண்ட மோ சமா ன வீடி யோ..!

ச மூக வ லைத்த ளத்தில் இ ந்த ஊர டங்கு கா லத்தி ல் இல் லாத கொRead More…

பிரபல நடிகர் மணிவண்ணன் உ யி ரி ழந்த அடுத்த 2 மாதத்தில் உ யி ரை விட்ட அவர் மனைவி !! இதுவரை வெளிவராத தகவல் இதோ!!

ம ணிவ ண்ணன் இயக் குனராக தமி ழ்த் தி ரையு லகில் அ டி யெடு தRead More…

ஒரு காலத்தில் புகழின் உ ச் சத்தில் இருந்த நகைச்சுவை நடிகரா இது? இப்போ எப்படி இருக்கிறார் தெரியுமா? அ தி ர் ச்சியில் உறைந்த ரசிகர்கள் !!

நகைச்சுவை நடிகர் வெண்ணிறாடை மூர்த்தியின் புகைப்படங்கRead More…

இ ன்னும் அ வுத்து ம ட்டும்தா ன் கா ட்டல !! யா ரவது வா ய்ப்பு கு டுங்க ப்பா !! கிர ண் வெளி யிட்ட மோ சமான பு கைப்படங் களை பாருங்க !!

நடிகை கிரண், லாக்டவுன் நேரத்தில் வெயிட்டை குறைத்து செமRead More…

வீட்டிற்கு வரசொல்லி, தனியறையில் பிரபல இயக்குனர் செய்த மோசமான காரியம்..! பிரபல நடிகை வெளியிட்ட பகீர் தகவல்..!

த மிழ் சி னிமாவி ல் தே ரோடும் வீ தி யிலே பட த்தில் நடி த்தRead More…

விஜய் மடியில் வைத்து சாப்பிடும் அந்த குழந்தை யார் என்று தெரியுமா…? அட இந்த பிரபலமா அது… நம்பவே முடியல…!!

தமிழ் சினிமாவில் பிரபலத்தின் மகன் என்ற பெயரோடு நுழைந்தRead More…

ச ற்றுமு ன் அ ட்லி வீ ட்டி ல் ஏ ற்ப ட்ட ம ர ணம்….! மீ ளாத து யரத் தி ல் ப திவி ட்ட டு விட் டர் ப திவு – சோ கத்தி ல் தி ரையுல கம்…!!

த மிழ் தி ரையு லகில்  பிரப லமா ன இய க்குனர்க ளி ல் ஒரு வராகRead More…