காதல் மனைவியிடம் எஸ்பிபி-யின் கடைசி பேச்சு…! கண்ணீருடன் பேசியது என்ன தெரியுமா..?

ம ருத்துவம னைக்கு செல்லும் மு ன்பாக தனது கா தல் ம னைவியிRead More…

எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியம் மீது தி ரு ட்டு வ ழக்கு போட்ட இசைஞானி இளைய ராஜா கடைசியில் நடந்தது என்ன!!

பிரபல பாடகர் எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியம் ம றைவு திரையுலகத்திRead More…

மறைந்த பாடகர் SPB-யின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா ?? தெரிஞ்சா கண்டிப்பா அ தி ர் ச் சியாகிடுவீங்க !!

மறைந்த பின்னணி பாடகர் எஸ்பி. பாலசுப்ரமணியமின் நிகர சொதRead More…

கொ ரோ னா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட கேப்டன் விஜயகாந்தின் தற்போதைய நிலை தெரியுமா? வெளியான அ தி ர்ச்சி தகவல்…!!

தமிழ் சினிமாவில் தற்போதைய முன்னணி நடிகர்களுக்கு முன்னRead More…

24 மணி நேரம்தான் -மிக மோ சமான நிலையில் எஸ் பி பாலசுப்பிரமணி மகன் க ண்ணீ ருடன் க தறல் வை ரல் வீடியோ!!

பிரபல பாடகர் ஸ் பபாலசுப்பிரமணி கோ ரோ னோ தோற்றால் மிக மோ Read More…

எ ன்னைக் கொ ன்று வி டுங் கள்… மருத் துவரி டம் கெ ஞ்சிய 7 வ யது சிறு மி: வெ ளிவ ரும் பகீ ர் பி ன்ன ணி…!!

மெ க்சி கோ நா ட்டி ல் பெ ற் றோ ர் மற் றும் உறவி னரா ல் துஸ் Read More…

இ ளம் பெ ண்க ளிடம் கன வில் வ ந்த தாக சொ ல்லி ம த போத கர் செய் த அ திர்ச் சி செ யல்…! வை ரலா கும் ஆ டியோவி ன் பி ன்ன ணி..!

த மிழக த்தில் இளம் பெ ண்களி டம் ஆ பா சமா க பே சிய ம தபோதக ரைRead More…

இ ளம் பெ ண்க ளிடம் கன வில் வ ந்த தாக சொ ல்லி ம த போத கர் செய் த அ திர்ச் சி செ யல்! வை ரலா கும் ஆ டியோவி ன் பி ன்ன ணி..!

த மிழக த்தில் இளம் பெ ண்களி டம் ஆ பா சமா க பே சிய ம தபோதக ரைRead More…

வாய் பேச முடியாது! வெறும் சைகை தான்! சந்தித்த சில நிமிடங்களிலேயே கணவன் மனைவி ஆன மாற்றுத் திறனாளிகள்! இது தான் உண்மை காதல்!

திருமண விழாவில் வாய் பேச முடியாத மாற்றுத் திறனாளிகள் இRead More…

5 பெ ண் கு ழந்தை வி ரக்தி யில்.. கர் ப்ப மான ம னைவி யின் வயி ற்றை கி ழித்து பா ர்த்த க ணவன்: பகீ ர் ச ம்பவ ம்..!!

ம னைவியின் வ யிற் றில் இரு க்கும் குழ ந்தை ஆ ணா அல்ல து பெ Read More…