எஸ்பிபி சிகிச்சைக்கு மருத்துவமனை வசூலித்த கட்டணம் தொடர்பாக எழுந்த சர்ச்சை! மருத்துவமனை நிர்வாகம் விளக்கம்

எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியத்தின் மருத்துவ செலவுகளை குடியரசு Read More…

எப்போதும் புன்னகையுடன் இருக்கும் எஸ்பிபியை கோ பமடை ய செ ய்த ஒரு ச ம்பவ ம்! அடுத்த நிமிடம் அவர் கூறிய வா ர்த்தை என்ன தெரியுமா…?

எந்த நேரமும் புன்னகையோடு இருக்கும் எஸ்பிபி கோ பமாக ஆன அRead More…

காதல் மனைவியிடம் எஸ்பிபி-யின் கடைசி பேச்சு…! கண்ணீருடன் பேசியது என்ன தெரியுமா..?

ம ருத்துவம னைக்கு செல்லும் மு ன்பாக தனது கா தல் ம னைவியிRead More…

எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியம் மீது தி ரு ட்டு வ ழக்கு போட்ட இசைஞானி இளைய ராஜா கடைசியில் நடந்தது என்ன!!

பிரபல பாடகர் எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியம் ம றைவு திரையுலகத்திRead More…

மறைந்த பாடகர் SPB-யின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா ?? தெரிஞ்சா கண்டிப்பா அ தி ர் ச் சியாகிடுவீங்க !!

மறைந்த பின்னணி பாடகர் எஸ்பி. பாலசுப்ரமணியமின் நிகர சொதRead More…

கொ ரோ னா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட கேப்டன் விஜயகாந்தின் தற்போதைய நிலை தெரியுமா? வெளியான அ தி ர்ச்சி தகவல்…!!

தமிழ் சினிமாவில் தற்போதைய முன்னணி நடிகர்களுக்கு முன்னRead More…

24 மணி நேரம்தான் -மிக மோ சமான நிலையில் எஸ் பி பாலசுப்பிரமணி மகன் க ண்ணீ ருடன் க தறல் வை ரல் வீடியோ!!

பிரபல பாடகர் ஸ் பபாலசுப்பிரமணி கோ ரோ னோ தோற்றால் மிக மோ Read More…

எ ன்னைக் கொ ன்று வி டுங் கள்… மருத் துவரி டம் கெ ஞ்சிய 7 வ யது சிறு மி: வெ ளிவ ரும் பகீ ர் பி ன்ன ணி…!!

மெ க்சி கோ நா ட்டி ல் பெ ற் றோ ர் மற் றும் உறவி னரா ல் துஸ் Read More…

இ ளம் பெ ண்க ளிடம் கன வில் வ ந்த தாக சொ ல்லி ம த போத கர் செய் த அ திர்ச் சி செ யல்…! வை ரலா கும் ஆ டியோவி ன் பி ன்ன ணி..!

த மிழக த்தில் இளம் பெ ண்களி டம் ஆ பா சமா க பே சிய ம தபோதக ரைRead More…

இ ளம் பெ ண்க ளிடம் கன வில் வ ந்த தாக சொ ல்லி ம த போத கர் செய் த அ திர்ச் சி செ யல்! வை ரலா கும் ஆ டியோவி ன் பி ன்ன ணி..!

த மிழக த்தில் இளம் பெ ண்களி டம் ஆ பா சமா க பே சிய ம தபோதக ரைRead More…